Jämt Nät AB avser att bygga en ny 36 kV luft- och markledning mellan Storflohöjden, Bräcke kommun och fördelningsstationen i Krångede, Ragunda kommun, Jämtlands län. Den planerade ledningen ska överföra producerad el från vindkraftsparkerna på Storflohöjden, Bleckberget, Storrisberget och Fjällmarkshöjden till fördelningsstationen i Krångede. Vindkraftsparkerna uppförs i regi av Jämt Vind AB.

De första vindkraftverken kommer att vara inkopplade senast den 30 september 2014

Projekt Krångede