Tillbyggnad av stamnätsstation Krångede

Jämt Nät AB kommer att ansluta en ny transformator T101 220/36 kV 100MVA för att möjliggöra inmatning från tillkommande vindkraftparker i området.

Den nya transformatorn skall ställas upp i befintligt transformatorbås (T1) inom området Krångede 220 kV ställverk KT61. Ny stationsbyggnad skall byggas, innehållande 36 kV ställverk, relä-, kontroll- och kommunikationsutrustning mm för Jämt Näts anläggningsdelar.

Kontraktet är upphandlat som en totalentreprenad enligt ABT06.

Total entreprenör – Goodtech Projekt & Services AB –  Projekt Ledare: Daniel Nordin

Transformator 220/36 kV – Kolektor Etra Sverige AB – Kontaktperson : Jukka Kotiaho