Nyheter

  • 2014-02-10       Jämt Nät AB tecknar avtal med Goodtech Project & Services AB för utförandet av en totalentreprenad av en ny fördelningsstation till Krångede
  •  2013-09-26       Jämt Nät AB tecknar avtal med Kolektor Etra Sverige för leverans om 235/33kV transformator 100 MW till Krångede.
  •  2013-06-28       Jämt Nät AB tecknar avtal med Svenska Kraftnät om anslutning av100 MW vindkraft till 220 kV-ställverk i Krångede, Ragunda kommun
  •  2013-04-10       Jämt Nät AB meddelas nätkoncession för en ny 36 kV luft- och markledning i Bräcke och Ragunda kommun för anslutning av vindkraft till stamnätsstation i Krångede
  •  2013-02-28       Jämt Nät AB ny samarbetspartner till Svensk Energi.
  •  2012-11-01       Jämt Nät AB tecknar avtal med Fortum Generation AB avseende rättighet för anslutning av vindkraftparker till ställverket vid Krångede kraftverk