Välkommen

JämtNät är ett dotterbolag till Jämt Vind. Bolaget bildades 2012 för att få en smidig och en snabb process för att möjliggöra elanslutningar av främst vindkraftsprojekt.

Som bolag kan våra korta och snabba beslutsvägar ge oss ett övertag mot de stora giganterna på elmarknaden – helt enkelt för att vi är små och kan agera fortare.

Jämt Nät erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster inom projektering, byggnation samt drift och underhåll av kraftledningar med speciell fokus mot anslutning av förnyelsebar energiproduktion

Vi är verksamma med utgångspunkt från Hammarstrand i Ragunda kommun, Jämtland men har också kontor i Göteborg.

Välkommen till JämtNät