Jämtvind/Jämtnäts transformator i Krångede kraftverk.

Transformatorn som är levererad av Kolektor Etra kommer att var utlånad under tre till sex månader. 

Arbetet med transport av transformatorn kommer att påbörjas vecka 7. Kolektor Etra ansvarar för transporten och  håller även i återlämnandet.
Transformatorn kommer under lånetiden finnas hos SolbergVindkraft AB.
Solberg Vindkraft AB ägs av Fortum och Skellefteå Kraft till 50% vardera.

Frågor om detta besvaras av Rolf Nilsson, mobil 0703077366

Transformatorn uttagen ur båset
Nu återstår demontering av genomföringar, kylare, fläktar m.m.
Transformator och expansionskärl ska tömmas på olja.